IV Konferencja Ekologiczna

Dnia 17.10.2012 uczniowie z naszej szkoły: Gabriela Kiszka, Grzegorz Brocławik, Dominik Szydłowski oraz nauczyciele: Marta Bochnia-Krajewska, Anna Łęczycka-Kras i Andrzej Krajewski wzięli udział w IV Konferencji Ekologicznej „Odnawialne i alternatywne źródła energii oraz przykłady ich zastosowania”, zorganizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury i Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle. Konferencja była adresowana do nauczycieli biologii i przyrody oraz uczniów z regionu Polski południowo-wschodniej.

W tym roku tematem konferencji były następujące zagadnienia:

„Odnawialne źródła energii w praktyce”
-„Bogactwo przyrodnicze dolin rzecznych i jego zagrożenie inwestycjami hydrotechnicznymi”
,„Elektrownie wiatrowe a ptaki”

Po wykładach i prelekcjach odbyły się zajęcia w terenie na farmie wiatrowej w Łękach Dukielskichgdzie znajdują się najwyższe w Polsce wiatraki.