Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień Komisji Edukacji Narodowej w naszej szkole świętowaliśmy 12 października.  Z tej okazji Pan Dyrektor Wacław Błasik podziękował nauczycielom za wysiłek włożony w wychowanie i kształcenie  a także wręczył nagrody: pani Magdalenie Skibie, pani Marcie Bochni-Krajewskiej, pani Elżbiecie Szpak, pani Iwonie Bartoszewicz, pani Marzenie Ochwat, pani Agnieszce Żeromskiej-Sroce, pani Katarzynie Mrówce, pani Annie Łęczyckiej Kras, panu Jackowi Książkowi oraz panu Romanowi Lorensowi. Pogratulował również pani Małgorzacie Wachel-Lechecie otrzymania Nagrody Zarządu Powiatu w Jaśle, pani Magdalenie Skibie otrzymania Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz pani Marcie Bochni-Krajewskiej i pani Wioletcie Telmie-Goryczce otrzymania Srebrnego Medalu za długoletnią służbę.

Część artystyczną uroczystości  okazującą zabawne scenki z życia szkoły, przygotowały uczennice z klasy Ic, natomiast muzyczną oprawę zapewniła grupa pana Andrzeja Śliża,  która brawurowo wykonała przeboje sprzed lat. Na szczególną uwagę zasługiwał pokaz gry na wibrafonie Szymona Białonia- ucznia klasy Ic.

Na koniec przewodniczący Samorządu Szkolnego w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły złożył życzenia dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom  II Liceum Ogólnokształcącego.