Dzień Edukacji Narodowej – 14 Października

14 października to święto, o którym co roku pamięta każdy uczeń, rodzic i nauczyciel. To czas, gdy w całej szkole pachnie kwiatami i wszystkim udziela się radosny nastrój.
Podczas uroczystej akademii, która odbyła się z okazji Dnia Nauczyciela, pan dyrektor Wacław Błasik podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za trudną pracę, życzył sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie nagród nauczycielom: pani Jolancie Biały, pani Elżbiecie Drozd, pani Małgorzacie Kłusek, pani Marcie Rzeźniczak, pani Annie Wasilewskiej, pani Barbarze Zając oraz panu Romanowi Lorensowi. Wyróżnieni zostali również Medalem Komisji Edukacji Narodowej nauczyciele: pani Małgorzata Kłusek i pani Wioletta Telma – Goryczka. Nagrodę Zarządu Powiatu w Jaśle otrzymali zaś pani Barbara Kijak – Mazurek oraz pan Andrzej Krajewski.
Po oficjalnej części akademii rozpoczęła się, przedstawiona z przymrużeniem oka, „konferencja naukowa” Hodowców Ras Niepopularnych Masochistycznego Związku Nauczycielstwa Trudnego, podczas której klasa III A,
pod opieką pani Bożeny Krzyżak i pani Marty Rzeźniczak, zaprezentowała katalog gatunków edukujących i edukowanych.
Na czerwonym dywanie kolejno można było zobaczyć charakterystyczne typy uczniów
i nauczycieli, których nie brakuje w każdej szkole. Pokaz wzbudził duże zainteresowanie publiczności i wszystkich wprowadził w doskonały humor.
Na zakończenie prezenterzy w imieniu wszystkich uczniów II LO złożyli serdeczne życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły.