Konkurs „Energia z wnętrza Ziemi – gaz ziemny i ropa naftowa”.

W dniu 25. 10. 2012. odbył sie w 2 LO pierwszy etap konkursu „Energia z wnętrza Ziemi – gaz ziemny i ropa naftowa”. Organizatorem konkursu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie – oddział w Sanoku. Celem jest popularyzacja zagadnien zwiazanych z przemysłem wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej na podkarpaciu, a także promocja zawodu górnika naftowego wśród młodzieży licealnej. Konkursu cieszył sie wśród uczniów dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział 44 osoby. Nad prawidłowym przebiegiem zmagań uczestników z pytaniami testowymi czuwała komisja w składzie: przewodniczący – Andrzej Kasprzyk, zastępca kierownika kopalni „Osobnica” oddział PGNiG w Sanoku, zaproszony gość – Adam Nowak, emerytowany dyrektor PPNiG w Jaśle oraz Anna Łęczycka Kras – nauczyciel fizyki i Anna Wasilewska – nauczyciel geografii. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje Dział Komunikacji i Public Relations.