XX Seminarium – „Wybrane problemy chemii”

8 lutego 2013 roku odbyły się wykłady chemiczne – XX Seminarium pt.
„Wybrane problemy chemii”, organizowane przez Wydział Chemiczny
Politechniki Rzeszowskiej, I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego
w Rzeszowie oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
W warsztatach chemicznych uczestniczyła klasa I B.
Uczniowie mogli wziąć udział w dwóch wykładach: pierwszy poprowadził prof.
dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak i przedstawił kwestie baterii i ogniw.
Drugi poprowadził prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak na temat izomerii
optycznej.
Po wykładach uczelnia proponowała dodatkowe zajęcia w mniejszych grupach –
zwiedzanie sal, laboratoriów oraz uczestniczenie w niektórych
doświadczeniach czy pokaz działania poszczególnych substancji i urządzeń.
Uczniowie mieli do wyboru wachlarz tematów; m.in. polimery i tworzywa
sztuczne, kompleksometria, czy substancje chemiczne w barwieniu bakterii.
Seminarium zostało poprowadzone bardzo profesjonalnie, ale jednocześnie
przystępnie dla pierwszoklasistów. Szczególnym zainteresowaniem cieszył
się temat izomerii optycznej.