EDUKACJA FILMOWA

Film i inne media to we współczesnej szkole ważne narzędzia edukacyjne.

By świadomie i z pożytkiem z nich korzystać, uczeń powinien zdobyć podstawową wiedzę z tej dziedziny. Stąd też uczniowie klasy II a aktywnie uczestniczyli z zajęciach
z edukacji filmowej zorganizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle. Zajęcia te odbywały się w II semestrze roku szklonego 2011/2012 i w I semestrze bieżącego roku.

W trakcie tej edukacji młodzież uczyła się krytycznego odbioru sztuki filmowej i rozwijała swoje umiejętności analityczne. Uczniowie poznali wybrane dzieła klasyki filmowej, rodzaje i gatunki filmowe, a także podstawowe elementy warsztatu twórczego. Niektóre zajęcia miały formę warsztatów, co sprzyjało kreatywności uczniów i było ciekawą przygodą z filmem.

  film c film d