VI Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Informatyczny

W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole już po raz szósty organizowany jest Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Informatyczny. Tegoroczne hasło konkursu brzmi: „Motywy i formy ochrony przyrody w powiecie jasielskim”. Koordynatorami i pomysłodawcami konkursu są: Marta Bochnia-Krajewska i Andrzej Krajewski. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego. Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, ekologii, ochrony przyrody, rozwijanie artystycznych umiejętności przy wykorzystaniu technologii informacyjnej.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch oddzielnych kategoriach:

1) plakat – fotomontaż
Jest to konkurs indywidualny na 1 projekt plakatu-fotomontażu wykonanego w dowolnym komputerowym programie graficznym.

2) film
Jest to konkurs rozgrywany w grupach 2 osobowych. Polega na nakręceniu filmu. Czas trwania filmu: do 5 minut

Laureaci obu kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Szczegółowy regulamin oraz formularz rejestracyjny (pobierz)