„Maraton chemiczny”

Uczniowie naszej szkoły mają wiele okazji do wzięcia udziału i spróbowania swoich sił w konkursach chemicznych. Są one świetną okazją do sprawdzenia i doskonalenia swoich umiejętności.

W dniu 12.11.2013r. odbył się I etap VI edycji Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza. Konkurs rozpoczął się o godzinie

10:00 w szkolnej bibliotece, składał się z 3 zadań. Pierwsze z nich zawierało 10 pytań testowych, a dwa kolejne były zadaniami otwartymi. Z naszej szkoły z chemicznymi pułapkami zmierzyło się 7 osób. Czworo z nich (Dawid Zemrys, Katarzyna Paluch, Karolina Przewoźnik i Kinga Przewoźnik) sprawdzi swoje umiejętności w II etapie.

21.11.2013 roku miał miejsce I etap 60 Olimpiady Chemicznej. Aby w nim uczestniczyć, należało samodzielnie rozwiązać zadania obowiązkowe, zamieszczone w Informatorze Olimpiady. Osoby, których prace zostały pozytywnie ocenione przez komisję konkursową zmagały się z rozwiązywaniem zadań w gmachu Wydziału Chemii Politechniki Rzeszowskiej w I etapie konkursu. Etap ten składał się z pięciu zadań otwartych (każde za 20 pkt., maksymalnie więc 100 pkt.), na których rozwiązanie uczestnicy mieli 300 min. Tematyka tego etapu wykraczała poza materiał z podręczników szkolnych do chemii. Wśród 46 uczestników tego etapu znalazł się reprezentant naszej szkoły – Dawid Zemrys z klasy 3b.

14.12.2013 trzy uczennice naszego liceum wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. prof. Antoniego Swinarskiego. Jest to konkurs organizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tegoroczna edycja to już pięćdziesiąta z kolei.

Pierwszy etap odbył się w Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Zmagania rozpoczęły się o godzinie 10 od przemowy delegata uniwersytetu, po której uczniowie przystąpili do rozwiązywania 5 zadań otwartych w czasie 3 godzin. W konkursie brało udział 43 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego Podkarpacia.

Uczniowie naszej szkoły z klas 2b i 3b wzięli udział w szkolnym etapie Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH. Samodzielnie rozwiązali pięć zadań z dziedziny chemii i wysłali je na adres organizatora do 25.10.2013. Uczestnicy czekają z niecierpliwością na wyniki pierwszego etapu, które zostaną ogłoszone 7.01.2014 roku. Celem trójstopniowych zawodów jest zachęcenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do intensywniejszej nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz lepsze przygotowanie jej do podjęcia studiów technicznych.

Życzymy powodzenia i zachęcamy do brania udziału w konkursach chemicznych.