Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

W Nowym Żmigrodzie odbył się Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. Finał powiatowy turnieju jest eliminacją Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego o zasięgu ogólnopolskim. Ma on na celu przede wszystkim popularyzację wśród młodzieży szkolnej przepisów ruchu drogowego, rozpowszechnianie wiedzy motoryzacyjnej, a także propagowanie kulturalnych zachowań w ruchu drogowym. W turnieju uczestniczyło 9 zespołów. Drużyna z naszej Szkoły w składzie: M.Zagórski, F.Fortuna, I.Wiśniewicz zdobyła 3 miejsce. Zawody składały się z konkurencji zgrupowanych w trzech etapach. Pierwszy teoretyczny to pisemne rozwiązywanie testów ze znajomości m.in. przepisów ruchu drogowego. Drugi to rywalizacja w zakresie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Trzeci etap to sprawnościowa konkurencja jazdy na czas po wyznaczonej trasie samochodem z testem Stewarda. Laureaci otrzymali okolicznościowe dyplomy, medale, puchary oraz nagrody rzeczowe. W uroczystym zakończeniu turnieju udział wzięli m.in. insp. Andrzej Wędrychowicz Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, podinsp. Andrzej Przebięda Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego jasielskiej Policji oraz kom. Jacek Krzyżak Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie. Inspektor Andrzej Wędrychowicz pogratulował uczestnikom umiejętności oraz znajomości przepisów ruchu drogowego.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.
Współorganizatorami turnieju była Komenda Powiatowa Policji, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego oraz szkoły i samorządy.

Źródło:Wirtualne Jasło