KONKURS WIEDZY O BANKOWOŚCI

Dnia 24.04.2014r. w ZST nr1 w Jaśle odbył się konkurs zorganizowany przez Dyrektora I Oddziału w Jaśle Banku Polska Kasa Opieki S.A. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który nosił nazwę „Akademia Finansów Banku PEKAO S.A. o wiedzy bankowej”.|

Z naszej szkoły wzięło w nim udział trzech uczniów: D.Stryczniewicz, P.Źrebiec, O.Wileński. Zadaniem konkursu było upowszechnienie wiedzy z dziedziny bankowej, od historii bankowości aż do współczesnych rozwiązań: technik rozliczeń oraz bankowości mobilnej i internetowej. W ramach przygotowań do konkursu w ciągu roku szkolnego w naszej Szkole odbywały się lekcje bankowości z udziałem ekspertów banku Pekao SA, podczas których uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy, oswojenia się ze światem finansów oraz zapoznania z nowoczesnymi usługami bankowymi. Dwóch z nich uzyskało wysokie miejsca: Oskar (II m) Daniel (III m), wygrali oni nagrody rzeczowe w postaci telefonów komórkowych. Jeszcze bardziej cieszą nas wysoko usytuowane miejsca naszych uczniów, ponieważ w konkursie wzięło udział ponad 30 uczniów z 11 szkół z Regionu Jasielskiego.

  W.Błasik

 Źródło: jasło4u

bank3 bank2 bank1