Bankowanie w naszej Szkole!

W październiku, w ramach zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, uczniowie spotkali się z przedstawicielem największego baku komercyjnego działającego w Jaśle, Banku PEKAO S.A. Prelekcje dotyczyły roli banku w gospodarce i gospodarstwie domowym. Akcentowano funkcje depozytową i kredytową banku. Uczniowie poznali rodzaje kont osobistych, możliwości związane z najnowszymi formami płatności oraz jak rozsądnie korzystać z tych narzędzi bankowych. Wyjaśniono rolę kredytu, jakie niesie szanse i zagrożenia, specjalista bankowy objaśnił mechanizm nieuczciwych kas oszczędności, które wykorzystując niewiedzę klientów zmuszają ich do zaciągania dużych zobowiązań. Umiejętność gospodarowania własnymi zasobami to najważniejsza kompetencja jaką nabyli uczniowie dzięki tym spotkaniom.

W spotkaniach zorganizowanych przez Wacława Błasika – nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, uczestniczyli uczniowie klas pierwszych naszej Szkoły. Na zakończenie warto wspomnieć, że zaangażowanie i aktywność uczniów były najlepszym dowodem na to, że takie działania ciszą się dużą popularnością. Miłym akcentem były firmowe gadżety, jakie otrzymali najaktywniejsi uczniowie. Dziękuję  Prelegentowi za ciekawe spotkania z uczniami. Mam nadzieję, że za rok będzie można powtórzyć cykl zajęć.