Wyniki VII Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Informatycznego

W dniu 17 listopada 2014r. rozstrzygnięty został VII Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Informatyczny pod hasłem „Kupuję ekologicznie”. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego. Konkurs przeprowadzony był w dwóch oddzielnych kategoriach:

a) plakat – fotomontaż

b) film

Wyniki konkursu w kategorii plakat – fotomontaż:

I miejsce: Joanna Kobak – I LO Jasło
kupuję ekologicznie Kobak

II miejsce: Paulina Janowska – II LO Jasło
Janowska

III miejsce: Anna Paściak – LO Kołaczyce
plakat A.Pasciak

oraz Damian Knap – ZST Jasło
Damian_Knap_ZST

Wyniki konkursu w kategorii film:

I miejsce: Otylia Leśniak, Katarzyna Misior – II LO Jasło

II miejsce: Anna Łącka, Emanuela Sokołowska – ZSB Jasło

 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną zakupione ze środków przyznanych w ramach dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych.