Zastępstwa:

Zmiany w rozkładzie zajęć: 

21 maja 2018 (poniedziałek)

Godzina lekcyjna Klasa Nauczyciel zastępujący
1 1d odpada
     
     
     

22 maja 2018 (wtorek)

Godzina lekcyjna Klasa Nauczyciel zastępujący
8 2c odpada
1,2 1c odpada
3 2d A.Łęczycka-Kras – gr. łączone
5 1d W.Telma-Goryczka – zamiast lekcji  1