Zastępstwa:

Zmiany w rozkładzie zajęć: 

21 września 2018 (piątek)

Godzina lekcyjna Klasa Nauczyciel zastępujący
3 3c,3d gr. J.Książka – odpada
2 1c (gr.J.Książka) R.Krajciewicz (WF)
3 3a,3b,3c gr. P.Samborskiego – odpada
2 2d M.Ochwat – gr. łączone
1 3c (innowacja) odpada
     

24 września 2018 (poniedziałek)

Godzina lekcyjna Klasa Nauczyciel zastępujący
2 2b B.Wojdyła – gr. łączone
3,4 2c M.Bochnia-Krajewska – gr. łączone
5 2d B.Kijak-Mazurek  – gr. łączone