Zastępstwa:

Zmiany w rozkładzie zajęć: 

16 lutego 2018 (piątek)

Godzina lekcyjna Klasa Nauczyciel zastępujący
1 3c gr. P. Samborskiego – odpada
2 1c,1d gr. P. Samborskiego – odpada
3 3b B.Wojdyła
4 3c A.Żeromska – Sroka
5,6 2b W.Telma-Goryczka – gr. łączone
7 3d odpada
8 2b odpada
3 2b M.Pabjan – zamiast lekcji  7
4 1d B.Krzyżak
5 3b E.Drozd
1 3a,3b,3c gr. J.Książka – odpada
2 1a gr. J.Książka – odpada
     

19 lutego 2018 (poniedziałek)

Godzina lekcyjna Klasa Nauczyciel zastępujący
1 3c odpada
2 2b W.Telma-Goryczka
3 2b M.Skiba
4 3c B.Wojdyła
5 3d R.Jałowiec
7 3d odpada
4 3a B.Krzyżak – zamiast lekcji  2
5 3a B.Krzyżak
1 3a odpada
3,4 3b W.Telma-Goryczka – gr. łączone
5 2b M.Ochwat