Zastępstwa:

Zmiany w rozkładzie zajęć: 

20 czerwca 2018 (środa)

Godzina lekcyjna Klasa Nauczyciel zastępujący
1 2d gr. M.Ochwat -odpada
2 2b I.Bartoszewicz – gr. łączone
3 1b I.Bartoszewicz – gr. łączone
1 1a odpada
     

21 czerwca 2018 (czwartek)

Godzina lekcyjna Klasa Nauczyciel zastępujący
2 1d I.Bartoszewicz – gr. łączone
3 2d I.Bartoszewicz – gr. łączone