Zastępstwa:

Zmiany w rozkładzie zajęć: 

19 października 2017 (czwartek)

Godzina lekcyjna Klasa Nauczyciel zastępujący
1,2 2a odpada
1 3a – gr.2 odpada
5 1a A.Łęczycka-Kras
3 1b J.Cygan
4 1b J.Cygan
5 2d A.Zoła – zamiast lekcji  8
6 2a J.Książek
7 3a odpada
4 3b B.Krzyżak
5 3d K.Skubisz
4 2a I.Bartoszewicz – gr. łączone

20 października 2017 (piątek)

Godzina lekcyjna Klasa Nauczyciel zastępujący
1 2c odpada
2 1a odpada
8 1a odpada
4 2b I.Bartoszewicz
3 2c A.Łęczycka-Kras