Informacja o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej całościowej.

      W związku z §9 ust.3 pkt3b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 oraz z 2013 r. poz. 560) Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk J. Modrzejewskiego w Jaśle informuje o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej całościowej.

      W celu umożliwienia zapoznania się z raportem stronom wymienionym w w/w rozporządzeniu informuję, że raport jest dostępny w bibliotece szkolnej w godzinach jej pracy oraz na życzenie  w sekretariacie szkoły.