II LO w Jaśle ma nową salę gimnastyczną – galeria II