Konkurs języka angielskiego „ Try yourself”

W dniu 13.03.2015 roku odbył się szkolny konkurs języka angielskiego. Zadania konkursowe obejmowały ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz  znajomość środków językowych.
Laureatami konkursu zostali:

1 miejsce – Edyta Zegarowska – kl. 2B,

2 miejsce – Monika Ryba – kl. 2B,

3 miejsce – Piotr Wal – kl. 1B,

4 miejsce – Bartłomiej Bonar – kl. 1D,

Tomasz Sędłak – kl. 1D