Uczniowskie forum naukowe (UFoN)- pierwsze takie wydarzenie w II LO!!!

Inspiracją do stworzenia ścieżki Uczniowskie forum naukowe (UFoN) stały się popularne konferencje TED, podczas których znani ludzie ze świata nauki, kultury, polityki wygłaszają krótkie, ale bardzo ciekawe i porywające publiczność prezentacje na temat swoich osiągnięć, odkryć, wyników badań i spostrzeżeń. Przedstawianie wyników własnej pracy jest umiejętnością niezbędną w dzisiejszym świecie. Opanowanie sztuki opowiadania i autoprezentacji podnosi pewność siebie i wzmacnia poczucie własnej wartości. Zwiększa szanse ucznia na osiągnięcie sukcesu w szkole, ale także poza szkołą, a w przyszłości może stać się istotnym kapitałem osobistym na rynku pracy.

relacja filmowa

Roman Lorens

żródło: Blog 2loJasło