Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa

Uczniowie II LO uczestniczą w zajęciach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. Akademia adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką prawa i bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów. Podczas takich zajęć uczestnicy spotkają się z kadrą naukowo–dydaktyczną WSPiA oraz praktykami prowadzącymi zajęcia (m.in.: prokuratorami, sędziami, funkcjonariuszami policji, Straży Granicznej, Służby Celnej).
Słuchacze Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa otrzymają specjalny indeks, w którym będą dokumentowane przeprowadzone w ramach Akademii zajęcia, a na zakończenie zajęć otrzymają dyplomy, potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Akademia utworzona została przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji we współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty. Realizowana jest w ramach projektu edukacyjno-badawczego „Bezpieczna przyszłość”. Akademia działa pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Uczniowie II LO w Jaśle uczestniczyli już w pierwszych zajęciach nt. „Młodzież a patologie społeczne”. W ramach spotkania omówione zostały zagadnienia związane z używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających – odpowiedzialność karna, zagrożenia, oddziaływanie psychiczne i zdrowotne.

źródło: Przetrwaj w szkole – School Busters