Informacja o ubezpieczeniu uczniów II LO w Jaśle na rok szkolny 2015/2016.

Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle uprzejmie informuje rodziców uczniów , że szkoła prowadzi ubezpieczenie młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Ubezpieczenie proponowane przez szkołę opiewa na kwotę 13.000 złotych (słownie: trzynaście tysięcy złotych) według wariantu II.

Składka ubezpieczenia od tej kwoty na ucznia wynosi 54 zł.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia z wymienioną wysokością  świadczeń za poszczególne urazy zostały przedstawione w tabeli poniżej. Jeżeli Państwu odpowiadają proponowane warunki ubezpieczenia szkoła ubezpieczy chętną młodzież na rok szkolny 2015/2016.

Tabela – warunki ubezpieczenia (pobierz)