Zamiast w sali lekcyjnej….

W dniu 22.10.2015 klasa 2b wyjechała do Magurskiego Parku Narodowego na wycieczkę przedmiotową z biologii. W programie wycieczki uczniowie pod opieką pracownika parku zwiedzili ścieżkę przyrodniczą „Kiczera” i dzięki niej poznali w praktyce tajniki magurskiego lasu. Uczniowie zapoznali się również z historią nieistniejącej wsi Żydowskie. Mimo nie do końca pięknej pogody uczniowie z zainteresowaniem przyglądali się zjawiskom przyrodniczym i próbowali wykorzystywać w terenie wiedzę zdobytą na lekcjach w szkole.