XXII Ogólnopolskim Konkursie na Pracę „Fizyka a Ekologia” im. Profesora Mieczysława F. Pazdura

Koleżanki i Koledzy! Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów pragniemy zachęcić Was do udziału w:

XXII Ogólnopolskim Konkursie na Pracę „Fizyka a Ekologia” im. Profesora Mieczysława F. Pazdura

Do udziału w konkursie zapraszamy Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Organizatorem jest Grupa Twórcza QUARK z Pracowni Fizycznej Pałacu Młodzieży w Katowicach, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo – Dydaktyczne Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – zgłoszenie udziału do 15.11.2015r. z podaniem imienia i nazwiska ucznia (uczniów), adresów mailowych, tematu pracy, (jedną pracę mogą pisać co najwyżej 2 osoby), imienia i nazwiska nauczyciela-opiekuna pracy, adresu mailowego opiekuna i nr telefonu kontaktowego DO AUTORA PRACY.

Należy starannie WPISAĆ dokładny adres szkoły. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie www.gtquark.pl.

Zgłoszenie związane jest z wpłatą wpisowego w wysokości 20 zł od ucznia (nie od pracy).

II etap – nadesłanie prac lub dostarczenie osobiste do 07.01.2016r. (decyduje data stempla pocztowego).

Egzemplarz pracy w maszynopisie może liczyć 40 stron tekstu (nie licząc dodatkowych materiałów: zdjęcia, wykresy, wyniki badań, itp.).

Pracę należy opisać: w LEWYM górnym rogu pierwszej strony – imię i nazwisko autora pracy, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna pracy, w PRAWYM górnym rogu – czytelny numer wybranego tematu pracy.

III etap – finał konkursu 07.04.2016r. O szczegółach finału osoby nagrodzone zostaną indywidualnie powiadomione, a udział każdej osoby jest związany z opłatą, która stanowi pokrycie części kosztów organizacji finału konkursu.

Tematy pracy konkursowych( do wyboru):

Tematyka prac badawczych Powinna nawiązywać do obowiązującej tematyki konkursu i zawierać oryginalne wyniki badań własnych (wyniki eksperymentów, pomiarów, opracowań konstrukcyjnych, modelowania matematycznego zjawisk i urządzeń).

UWAGA: Prace konkursowe nie będą zwracane. Jeżeli Twoja praca jest PRACĄ BADAWCZĄ zaznacz to wyraźnie na okładce pracy, określ również stopień znajomości języka angielskiego. Zaznacz wyraźnie chęć uczestnictwa w zawodach międzynarodowych: „TAK, chcę uczestniczyć w zawodach międzynarodowych, zapoznałem się z regulaminem wyjazdu na ICYS 2016”

http://www.gtquark.pl/wp-content/uploads/2015/09/XXIIEKO.pdf