Wyniki VIII Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Informatycznego

W dniu 17 listopada 2015r. rozstrzygnięty został VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Informatyczny pod hasłem „Przyczyny i skutki zmian klimatycznych”. Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, ekologii i ochrony przyrody przy jednoczesnym rozwijaniu artystycznych umiejętności oraz wykorzystaniu technologii informacyjnej. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego.

Konkurs przeprowadzony był w dwóch oddzielnych kategoriach:

a) plakat – fotomontaż

b) film

Wyniki konkursu w kategorii plakat – fotomontaż:

I miejsce: Dominika Zbylut – II LO Jasło

1 Dominika Zbylut 2LOk

 

 

 

 

 

 

 

 

II miejsce: Katarzyna Kozon – I LO Jasło

2 Katarzyna Kozon 1LOk

 

 

 

 

 

 

 

Dwa równorzędne III miejsca:

 Dominik Majka – ZS nr 4 Jasło

3 Dominik Majka ZS4k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Marszał – II LO Jasło

3 Tomasz Marszal 2LOk

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu w kategorii film:

Dwa równorzędne I miejsca:

Emilia Jarecka, Weronika Świątkowska – I LO Jasło


Patrycja Gozdecka, Justyna Jasiewicz
– ZS nr 4 w Jaśle

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną zakupione ze środków przyznanych w ramach dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych.