Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w II LO

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.”
Mikołaj Gogol

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ustanowiony został na dzień 5 grudnia w 1985 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Czym jest wolontariat?

Określeń jest wiele, każdy z nas może odnieść się do tematu zgodnie ze swoimi spostrzeżeniami płynącymi bezpośrednio z wnętrza człowieka, z serca. Wolontariatu nie można opisać jednym słowem i nadać mu jednej obowiązującej oficjalnie definicji. Wolontariat to postawa i praca człowieka, najbardziej humanitarna, miłosierna, szlachetna, ludzka względem drugiej osoby, która jest w potrzebie. Wolontariusza powinna więc cechować chęć i gotowość do poświęceń jako odpowiedź dla potrzebujących.

Wolontariusz wykonuje swoją pracę w sposób zupełnie dobrowolny, świadomy i bez wynagrodzenia materialnego. Za swoje działanie zyskuje on jednak znacznie więcej niż pieniądze – wiedzę, nowe umiejętności, satysfakcję, podniesienie samooceny, poczucie sensu i spełnienia siebie, uznanie, odkrywa własne ‘’ja’’ poznając przy tym wielu ludzi i nawiązując nowe znajomości. Wolontariat to ogromna i niesamowita przygoda, podczas której człowiek otrzymuje więcej niż sam jest w stanie dać.

Statystyki wykazują, że w wolontariat formalny (rozumiany jako działalność w organizacjach społecznych) angażuje się 18% Polaków.

Jakie działania podejmują wolontariusze?

Głównie jest to pomoc chorym w hospicjach, w dalszej kolejności zaangażowanie się w zbiórkę pieniędzy do puszek na rzecz organizacji pomagających potrzebującym; do zadań zaliczyć można również opiekę nad zwierzętami w schroniskach, czy pomoc w robieniu zakupów dla osoby niepełnosprawnej. Należy zaznaczyć, iż z pomocy wolontariuszy korzystają także urzędy administracji publicznej.

Cechy wolontariusza

Dobry wolontariusz powinien przede wszystkim kierować się miłością bądź mądrością, którą posiada. To podstawowa zasada by osiągnąć wyznaczone cele. Ponadto cechować go musi prawdomówność, cierpliwość, troskliwość, umiejętność dzielenia się z innymi, szacunek względem drugiego człowieka, otwartość na innych i lojalność. Tak naprawdę to tylko niektóre z cech jakie posiadać powinien dobry wolontariusz, każdą z nich należy wciąż kształtować i szlifować.

Patrycja Parzygnat