Podkarpackie Spotkania Edukacyjne – 26.01.2016 – II LO Jasło

       Lista Wystawców biorących udział w spotkaniu:

* Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
* Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
* Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
* Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
* Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
* Akademia Zdrowia w Rzeszowie
* Uniwersytet Rzeszowski
* Akademia Muzyczna w Łodzi
* Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
* Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
* Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
* Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
* Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
* Politechnika Krakowska
* Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle