Podziękowanie Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Wszyscy uczniowie naszego liceum oraz opiekun Szkolnego Koła Caritas, którzy poświęcili swój czas i uczestniczyli w kweście na cmentarzach, otrzymali dyplomy z podziękowaniami. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta serdecznie nam podziękowało za trud, zaangażowanie i czas poświęcony na rzecz kwesty listopadowej dla osób bezdomnych i ubogich.

Twoje uczestnictwo w tak szczytnej akcji jest pięknym wyrazem miłości bliźniego

Podziękowania w imieniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej skierował do nas ks. dr Piotr Potyrała wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, a w imieniu Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, prezes Zarządu Aleksander Zacios. Było nam bardzo miło, gdy otrzymaliśmy podziękowania oraz dołączone do nich słodkości.