Etap okręgowy XLV Olimpiady Biologicznej.

23 stycznia 2016 r. w Rzeszowie odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) XLV Olimpiady Biologicznej. Wzięło w nich udział 53 uczniów z okręgu rzeszowskiego. W całej Polsce test pisało 650 uczniów. Do zawodów II stopnia zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy w I etapie olimpiady wykonali pracę badawczą. Praca  ta musiała przejść pozytywną weryfikację dokonaną przez Komitet Okręgowy Olimpiady. Naszą szkołę w zawodach okręgowych reprezentował uczeń klasy 3b – Daniel Stryczniewicz. Praca jego miała tytuł:

Wpływ allelozwiązków wytwarzanych przez żyto zwyczajne ( Secale cereale ) na wzrost wydłużeniowy i rozwój ogórka siewnego  ( Cucumis sativus L.) i cebuli zwyczajnej ( Allium cepa L.).