Konkursy dla uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu jasielskiego.

Zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu jasielskiego do udziału w konkursach organizowanych przez II LO w Jaśle. Konkursy te dają możliwość uzyskania dodatkowych punktów branych pod uwagę w trakcie rekrutacji.

Regulamin konkursu z języka polskiego

Regulamin konkursu z języka niemieckiego

Regulamin konkursu międzyprzedmiotowego (język angielski, matematyka, chemia, fizyka i biologia)