DZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO

Wspólne świętowanie Dnia Języka Polskiego przez II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle i Przedszkole Miejskie nr 3 miało miejsce 3 marca 2016 roku w Jasielskim Domu Kultury. Odbyło się ono pod hasłem: „Dbajmy o piękno słowa polskiego”. Uroczystość ta zorganizowana została już po raz czwarty i jest efektem systematycznej współpracy obu placówek, a poza tym stanowi integralną część ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W trakcie spotkania zaakcentowano znaczenie języka ojczystego dla jakości edukacji oraz potrzebę uwrażliwiania dzieci i młodzieży na piękno polskiej mowy. Wzorcową mowę polską zaprezentowała pani Helena Gołębiowska, wicedyrektor JDK, która przeczytała wiersz Doroty Gellner, pt. „Czekoladki dla sąsiadki”.

Program artystyczny zaprezentowany wspólnie przez młodzież II LO w Jaśle i dzieci z PM nr 3 odzwierciedlał ideę Dnia Języka Polskiego. Centralnym punktem programu była inscenizacja słowno-muzyczna bajki, pt. „Kopciuszek”. Widzowie, którymi w większości były przedszkolaki, z uwagą, zaciekawieniem i widocznym zaangażowaniem emocjonalnym obejrzeli przedstawienie. Świadczy to o potrzebie przekazu żywego słowa i bezpośredniego kontaktu ze słuchaczem, których nigdy nie zastąpią środki audiowizualne.

Warto dodać, że bajki uwrażliwiają na dobro, kształtują świat wartości dziecka, a dorosłym wciąż przypominają o tym, co w życiu najważniejsze. Taką funkcję spełnia też bajka, pt. „Kopciuszek”, co potwierdza płynący z niej morał:  „Nie można odpłacać złem za zło, nie można w sercu chować nienawiści. Pracowitość, życzliwość dla ludzi zostają nagrodzone. Łatwo jest kochać tych, którzy są dla nas dobrzy, trudniej tych, którzy nas skrzywdzili i chociaż nie jest to łatwe, warto się tego nauczyć.”