Szkolny Konkurs Chemiczny

Szkolny Konkurs Chemiczny 2016

Szkolny Konkurs Chemiczny 2016W dniu 15 marca 2016 r. przeprowadzono Szkolny Konkurs Chemiczny, który był adresowany do wszystkich uczniów szkoły.

Konkurs polegał na rozwiązaniu 37 zadań testowych w czasie 45 min. Miał on na celu propagowanie i rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów, zapewnienie rywalizacji w dziedzinie wiedzy chemicznej, a także ułatwienie efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z chemii.

Uczniowie wykazywali się wiedzą chemiczną z zakresu określonego podstawą programową szkół ponadgimnazjalnych na poziomie rozszerzonym oraz podstawami z pozostałych działów chemii.

Laureaci konkursu:

I miejsce: Dominika Witkowska kl. III b

II miejsce: Daniel Stryczniewicz kl. III b

III miejsce: Aleksandra Gorczyca kl. III b i Iwona Gierlicka kl. III b

Młodsi koledzy Michał Ochwat kl. I b i Magdalena Pacana kl. II b znaleźli się na kolejnych miejscach z nieznaczną stratą punktową w stosunku do laureatów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!