Uwaga! Nowy plan lekcji

Obowiązujący od 01.05.2016r, dostępny jest na stronie „Rok szkolny” w zakładce: „Podział godzin i wychowacy w roku szk. 2015/2016

Nowy Plan Lekcji