Spotkanie SKC powiatu jasielskiego

dyplom miłosierdzia

W dniu 18 maja 2016 r. w kościele oo. Franciszkanów w Jaśle miało miejsce spotkanie wolontariuszy i opiekunów Szkolnych Kół Caritas z powiatu jasielskiego. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą, której przewodniczył ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Po zakończeniu mszy św., przybyła tego dnia młodzież miała okazję uczestniczyć w spotkaniu formacyjno-szkoleniowym , gdzie zaprezentowano dwa filmy, a także prezentację, za pośrednictwem której w doskonały sposób został ukazany temat dobrowolnej, bezinteresownej, pięknej pomocy i służby na rzecz innych.

W ramach spotkania każde SKC otrzymało jubileuszowy dyplom miłosierdzia z błogosławieństwem biskupa Jana Wątroby.

Spotkanie przebiegło w miłej i ciepłej atmosferze, owianej nutką refleksji. Utwierdziło wszystkich wolontariuszy w przekonaniu, że ich praca, otwarcie się na ubogich, chorych i cierpiących, społeczna pomoc bliźnim jest najpiękniejszą rzeczą jaką można z siebie dać, ponieważ jak mówił św. Jan Paweł II
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.