Strona główna

Regulamin konkursu plastycznego – ilustracja do wiersza Bolesława Leśmiana pt. „W malinowym chruśniaku”

„W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem Zapodziani po głowy, przez długie godziny Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem.”   Organizatorzy: Samorząd Uczniowski Patronat: nauczyciele poloniści (Elżbieta Drozd, Małgorzata Kłusek, Bożena Krzyżak, Agnieszka Żeromska –…
czytaj więcej

„Niebo w zasięgu ręki”

W grudniu w naszej szkole miała miejsce projekcja z astronomii przygotowana przez firmę „Jupiter”. Jest to mobilne obserwatorium astronomiczne. Podczas godzinnego seansu młodzież z klas pierwszych mogła obserwować obrazy nieba w naszej szerokości geograficznej w różnych porach roku, kształty konstelacji…
czytaj więcej

XII Szkolny Konkurs Krasomówczy

15 listopada w naszej szkole odbył się XII Szkolny Konkurs Krasomówczy. W tym roku zadaniem uczestników było wygłoszenie przemówienia zgodnie z zasadami sztuki retorycznej. Jury oceniało wystąpienia, biorąc pod uwagę sposób prezentacji wybranych przez uczestników zagadnień. Wszystkie przemówienia prezentowały wysoki…
czytaj więcej