Powiatowy Konkurs Ekologiczny organizowany przez ZS nr 4 w Jaśle

W dniu 18 listopada w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle odbył się Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Człowiek wobec zmian klimatu”. Przedmiotem konkursu było rozwiązanie testu oraz wykonanie pracy plastycznej na temat zgodny z hasłem przewodnim konkursu […]

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności – wyniki

Dnia 7 listopada odbył się w naszej szkole I etap Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Brało w nim udział 28 uczniów. Do zawodów II stopnia zakwalifikowały się : Aleksandra Gorczyca (2b) oraz Iwona Gierlicka (2b).

Wyniki VII Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Informatycznego

W dniu 17 listopada 2014r. rozstrzygnięty został VII Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Informatyczny pod hasłem „Kupuję ekologicznie” […]

Jasielskie Dyktando

W dniu 4 listopada 2014 r. w Jasielskim Domu Kultury odbyło się III Dyktando „Jasielszczyzna zna polszczyznę” zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle. Wzięło w nim udział pięciu uczniów z naszej szkoły. Najlepszą znajomością ojczystego języka wykazał się Piotr Wal – uczeń klasy I b, który został laureatem ( zajął II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych ).

Bankowanie w naszej Szkole!

W październiku, w ramach zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, uczniowie spotkali się z przedstawicielem największego baku komercyjnego działającego w Jaśle, Banku PEKAO S.A. Prelekcje dotyczyły roli banku w gospodarce i gospodarstwie domowym. Akcentowano funkcje depozytową i kredytową banku […]

Szkolny Mistrz Ortografii

We czwartek 30 października odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Mistrzem Ortografii II LO 2014/2015 została Monika Ryba z klasy IIb, która nie popełniła ani jednego błędu. Finalistami szkolnego dyktanda zostali: Dorota Wietecha z klasy IIb, Marta Czech z klasy Ib, Grzegorz Szybist i Michał Dobosz z klasy Id […]

X Szkolny Konkurs Krasomówczy

W dniu 23 października 2014 r. w naszej szkole odbył się X Szkolny Konkurs Krasomówczy pod hasłem: ” Miłość mi wszystko wyjaśniła” […]

Laureatka Konkursu Recytatorskiego „Nagroda Literacka Nike”

21 października 2014 r. odbył się w Jasielskim Domu Kultury konkurs recytatorski NAGRODA LITERACKA NIKE.
Od początku istnienia konkursu przyświeca mu idea zapoznawania młodzieży z polską współczesną literaturą uhonorowaną NIKE i budzenia zainteresowania literaturą wykraczającą poza kanon szkolnych lektur […]