Strona główna

Szkolne Koło Caritas

Każdy człowiek odczuwa potrzebę niesienia pomocy innym, a w szczególności ludzie młodzi, którzy realizują ją poprzez przynależność do różnych grup i organizacji charytatywnych. Taką możliwość dają im często szkoły. II Liceum może poszczycić się wieloma sukcesami związanymi z tego rodzaju działalnością[…]