Monthly Archive: Grudzień 2017

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jaśle. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnej w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności…
czytaj więcej

„Jaskółczy niepokój” nagrodzony

28 listopada 2017 roku grupa teatralna „Jaskółczy niepokój” zaprezentowała dwa spektakle w ramach XIII Przeglądu Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych z Jasła i Powiatu Jasielskiego PRO SCENKI. Jury w składzie: Karolina Dymska – teatrolog, Donata Gryziec – psycholog z jasielskiej Poradni Psychologiczno –…
czytaj więcej