Komunikat o przyborach

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2020 roku

pobierz