BIP II LO Jasło

O jednostce

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle.
Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Jaśle
Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kontakt

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel. 13-446-35-70;   fax 13-446-34-88
www: http://www.2lojaslo.pl
e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl

Kierownictwo

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle: mgr Stefan Juryś
Zastępca dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle: mgr Andrzej Krajewski

Dokumenty

Statut szkoły
Polityka Bezpieczeństwa Informacji II LO w Jaśle

Sprawozdania finansowe za 2018 rok