Oferta edukacyjna II LO w Jaśle na rok szkolny 2020/2021

Czteroletnie liceum ogólnokształcące – dla absolwentów szkoły podstawowej

Klasa 1A – profil humanistyczno – prawniczy

Przedmioty rozszerzone: j.polski, geografia, wiedza o społeczeństwie

Profil ten przygotowuje do studiów prawniczych, socjologicznych, dziennikarskich, ekonomicznych (np. bankowość, finanse), geograficznych (np. geologia, geodezja i kartografia), związanych z organizacją ruchu turystycznego itp.

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

Klasa 1B – profil promedyczny

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Profil ten przygotowuje do studiów medycznych, politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, biologia, mikrobiologia, fizjoterapia, rehabilitacja, chemia, biochemia, biotechnologia, inżynieria chemiczna, nanotechnologia, dietetyka, weterynaria, wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, kosmetologia.

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j.polski, matematyka, j.angielski, biologia

Klasa 1C – profil biologiczno-językowy

Przedmioty rozszerzone: biologia, j.polski, j.angielski,

Profil ten przygotowuje do studiów psychologicznych, lingwistycznych, filologii obcych, a także różnego typu kierunków związanych z biologią (m. in. fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologia, rolnictwo, zootechnika, leśnictwo, ochrona środowiska).

 Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia

Klasa 1D – politechniczny

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j.angielski

Profil ten przygotowuje do podjęcia studiów na politechnikach i uniwersytetach, na kierunkach technicznych (m. in. informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika, mechanika, budownictwo, architektura), ekonomicznych, menedżerskich, a także w akademiach wojskowych i wyższych szkołach oficerskich.

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j.polski, matematyka, j.angielski, informatyka

Nabór do szkół odbędzie się poprzez elektroniczny system rekrutacji. Po zalogowaniu do systemu, wprowadzeniu danych personalnych oraz wskazaniu kolejności szkół i profili klas, w których chciałbyś kontynuować naukę, wygenerujesz podanie o przyjęcie do szkoły.