Oferta edukacyjna II LO w Jaśle na rok szkolny 2020/2021

Czteroletnie liceum ogólnokształcące – dla absolwentów szkoły podstawowej

Klasa 1Adwuprofilowa

Profil 1 – geograficzno-prawniczy

Przedmioty rozszerzone: j.angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia

Profil ten przygotowuje do studiów prawniczych, socjologicznych, dziennikarskich, ekonomicznych (np. bankowość, finanse), geograficznych (np. geologia, geodezja i kartografia), związanych z organizacją ruchu turystycznego itp.

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, wiedza o społeczeństwie

Profil 2 – biologiczno-językowy

Przedmioty rozszerzone: j.polski, j.angielski, biologia

Profil ten przygotowuje do studiów psychologicznych, lingwistycznych, filologii obcych, a także różnego typu kierunków związanych z biologią (m. in. fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologia, rolnictwo, zootechnika, leśnictwo, ochrona środowiska).

 Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia

Klasa 1B – profil promedyczny

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Profil ten przygotowuje do studiów medycznych, politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, biologia, mikrobiologia, fizjoterapia, rehabilitacja, chemia, biochemia, biotechnologia, inżynieria chemiczna, nanotechnologia, dietetyka, weterynaria, wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, kosmetologia.

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j.polski, matematyka, j.angielski, biologia

Klasa 1D – profil ogólny

Przedmioty rozszerzone: matematyka, j.polski, j.angielski

Profil ten pozwala na wszechstronny rozwój, daje możliwość ukierunkowania się w trakcie nauki i przygotowanie do egzaminu maturalnego. Daje możliwość podjęcia studiów na wielu kierunkach, zarówno humanistycznych, językowych jak i ekonomicznych i technicznych.

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j.polski, matematyka, j.angielski, informatyka

Nabór do szkół odbędzie się poprzez elektroniczny system rekrutacji. Po zalogowaniu do systemu, wprowadzeniu danych personalnych oraz wskazaniu kolejności szkół i profili klas, w których chciałbyś kontynuować naukę, wygenerujesz podanie o przyjęcie do szkoły.