Oferta edukacyjna II LO w Jaśle na rok szkolny 2019/2020

SZKOŁA NIE PRZEWIDUJE NAUKI DWUZMIANOWEJ

Czteroletnie liceum ogólnokształcące – dla absolwentów szkoły podstawowej

Klasa 1PA (humanistyczno-prawnicza)

przedmioty rozszerzone: j.polski, wos, geografia
języki obce: j.angielski, j. niemiecki

Klasa 1PB (promedyczna)

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
języki obce: j.angielski, j. niemiecki

Klasa 1PC (biologiczno-językowa)

przedmioty rozszerzone: j.polski, j.angielski, biologia
drugi język obcy: j. niemiecki

Klasa 1PD (politechniczna)

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j.angielski
drugi język obcy: j. niemiecki / j.rosyjski

Trzyletnie liceum ogólnokształcące – dla absolwentów gimnazjum

Klasa 1GE (promedyczna)

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
języki obce: j.angielski, j. niemiecki

Klasa 1GF (politechniczna)

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka, j.angielski
drugi język obcy: j. niemiecki

Klasa 1GG (geograficzno-językowa)

przedmioty rozszerzone: j.polski, j.angielski, geografia
drugi język obcy: j. niemiecki