Rekrutacja 2019 – harmonogram

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2019
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 stycznia 2019 r

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjum, na rok szkolny 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego

Pobierz:

Rekrutacja – zmiana terminów – zarządzenie Nr 11 /2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty