Rekrutacja 2019 – harmonogram (wersja skrócona)

1
13 maja –  18 czerwca  2019 r.

Składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 
2
19 – 25 czerwca 2019 r.
do godz. 15

Kandydaci ze szkół nie objętych systemem elektronicznym vEdukacja/Nabór lub kandydaci, którzy samodzielnie wprowadzali swoje dane do systemu dostarczają do szkół pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające osiągnięcia:
– kopię świadectwa ukończenia szkoły
– kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
3
5 lipca 2019 r.  do godz. 10.00

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do II LO w Jaśle
4
5 – 10 lipca 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w II LO w Jaślepoprzez dostarczenie oryginału  świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
oraz 2 zdjęć
5
12 lipca 2019 r.  do godz. 10.00

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do II LO w Jaśle
612 lipca do 17 lipca 2019 r.
Składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie do II LO w Jaśle  w postępowaniu uzupełniającym
79 sierpnia 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym