Kalendarz i plan pracy II LO w roku szk. 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 1 stycznia 2017 r.
3. Koniec I semestru roku szkolnego 2016/2017 13 stycznia 2017 r.
4. Ferie zimowe 16–29 stycznia 2017 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.
6. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 28 kwietnia 2017 r.
7. Egzamin maturalny:
część ustna:
część pisemna:

4–20 maja 2017 r.
4–24 maja 2017 r
8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
9. Ferie letnie:  26 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.


Terminy spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2016/2017

1.  8 września 2016 r.
2.  8 listopada  2016 r.
3.  5 stycznia 2017 r.
4.  6 kwietnia 2017 r.
5.  7 czerwca 2017 r.
   
   
   

Plan pracy II LO w Jaśle na rok szkolny 2016/2017

[pobierz]