Powiatowy Konkurs Biologiczno – Ekologiczny

W dniu 20.03.2017r. o godzinie 10.40 odbędzie się etap szkolny I Powiatowego Konkursu Biologiczno – Ekologicznego.

Celem konkursu jest stworzenie uczniom możliwości szerszego realizowania swoich zainteresowań biologicznych, promowanie zdrowego stylu życia, ekologii i ochrony przyrody. 

Konkurs polega  na  rozwiązaniu  testu,  na  który  składa się materiał w zakresie podstawowym i rozszerzonym z biologii, zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych z uwzględnieniem treści ekologicznych i ochrony przyrody.

Trzech uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym, będzie reprezentowało naszą szkołę w etapie powiatowym, który odbędzie się 31 marca 2017r. o godzinie 9.00. 

regulamin – pobierz