Lekcje o Funduszach Europejskich w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle

Wraz z początkiem roku szkolnego w pięciu województwach Polski Wschodniej ruszyły Lekcje o Funduszach Europejskich, których inicjatorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Ideą projektu skierowanego do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z pięciu województw Polski Wschodniej jest przekazanie w przystępnej formie wiedzy o Funduszach Europejskich, a przede wszystkim o zrealizowanych z ich wykorzystaniem inwestycji i o zmianach, jakie zachodzą w tych regionach dzięki Programowi Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

W dniu 3 kwietnia 2017 r. w naszej szkole również odbyły się Lekcje o Funduszach Europejskich w klasach 1A oraz 1D przeprowadzone podczas lekcji z podstaw przedsiębiorczości. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem. Powodem tego była niekonwencjonalna forma zajęć z komiksem w roli głównej, przeprowadzony konkurs oraz możliwość zdobycia wartościowych nagród. Lekcja o Funduszach Europejskich ma na celu uświadomić młodzieży fakt, że ma ona niepowtarzalną szansę wykorzystać nowe możliwości jakie stwarzają dla niej projekty realizowane w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej, np. startup dla początkujących przedsiębiorców.