XXI Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Mamy laureatów!

Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim organizowany jest od 1996 roku. Jego celem jest przybliżenie historii oświaty polskiej i europejskiej poprzez historię krakowskiej Uczelni oraz osób ją tworzących. Biorący udział w Konkursie uczestnicy walczą o możliwość studiowania na wybranych przez siebie kierunkach studiów. Jednym z zadań przedsięwzięcia jest stworzenie uczniom z całej Polski oraz spoza jej granic możliwości poznania oferty studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zrównanie szans dostępu do nich kandydatom niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

Formuła Konkursu ciągle się rozwija. Pierwsza jego edycja miała charakter regionalny i obejmowała jedynie szkoły z Podhalańskiego Związku Gmin. Z kolejnymi latami jego zasięg powiększał się, aż osiągnął poziom ogólnopolski. Od czasu ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji Konkursu, eliminacje odbywają się także w Londynie.

Jak pisali jego organizatorzy w 2005 roku: „Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim jest jedyną tego rodzaju inicjatywą propagującą nie tylko wiedzę o Wszechnicy Krakowskiej i ofercie edukacyjnej UJ, ale również wiedzę o historii edukacji polskiej i europejskiej (…) Wychowuje dużą grupę młodzieży znającej, dzięki starannie dobranej lekturze konkursowej, znaczenie i siłę polskiej kultury i nauki. Finaliści Konkursu są dobrymi studentami, znającymi historię swojej uczelni a poprzez to historię swojego kraju”.

W bieżącym roku szkolnym w gronie laureatów indeksy uprawniające do studiowania na Uniwersytecie Jagielloński otrzymali uczniowie naszego liceum:

  1. Miłosz Bachórz– historia
  2. Krzysztof Gębarowski – edytorstwo
  3. Kinga Kaczmarek – filologia polska
  4. Joanna Mika – język polski w komunikacji społecznej

Ogromne gratulacje dla zwycięzców!!!