Zajęcia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie

W dniu 9 marca 2017 uczniowie z klas pierwszych i drugich o profilu promedycznym, zwiedzili Wydział Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, gdzie uczestniczyli w pokazie kriogenicznym prezentującym właściwości skroplonych gazów oraz substancji w niskich temperaturach. Zajęcia te prowadzą pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii UJ i przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Omówiono i przedstawiono doświadczenia: zjawisko Leidenfrosta, powstawanie mgieł, powstawanie piany, przemiany fazowe w metalach i niemetalach, zmiany właściwości zamrożonych substancji organicznych, skraplanie gazu ziemnego, skraplanie i zestalanie argonu, rozdzielanie skroplonego powietrza na składniki, a także jego właściwości chemiczne, spalanie gazów, spalanie mieszaniny piorunującej.
Zajęcia wzbudziły wiele pozytywnych emocji oraz zainteresowały młodych widzów. Pokazy zostały zakończone gromkimi brawami. Uczniowie po zakończonym pokazie chętnie uczestniczyli w wykonywaniu prostszych doświadczeń.
Organizowane sesje naukowe z jednej strony mają przedstawić ciekawostki w dziedzinie chemii a z drugiej zachęcić uczniów do kontynuacji nauki na kierunkach chemicznych.