Ogólnopolski Konkurs Literacki Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”.

    Poeta winien głosić stan serca i duszy,
          Tylko co z serca idzie, serce poruszy” 

                                                                     [Kazimierz Brodziński]

Pod tymi słowami może zapewne podpisać się każdy twórca, nawet bardzo młody. Jak się okazuje, takich osób wrażliwych na świat jest coraz więcej. Świadczy o tym ilość nadsyłanych co roku wierszy i opowiadań na Ogólnopolski Konkurs Literacki Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”.

W bieżącej, XXII edycji OKLTDiM , 288 uczestników nadesłało 605 utworów. Jury w składzie: Aleksandra Dacyl (polonistka), Mariusz Kalandyk (poeta, literaturoznawca, redaktor naczelny rzeszowskiego „Kwartalnika Edukacyjnego”), Grzegorz Kociuba (poeta, krytyk literacki, polonista – przewodniczący jury), Jan Tulik (poeta, prozaik, eseista, dramaturg) nie miało łatwego zadania, ponieważ poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. Tym większy sukces naszej tegorocznej absolwentki Weroniki Ryby, która znalazła się w gronie laureatów. Jej wiersz „Jak to jest” został opublikowany w okolicznościowym tomiku „Liryczne Jasło”.

Gratulujemy Weronice i życzymy dalszych sukcesów.