Porozumienie partnerskie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

II Liceum Ogólnokształcące im. Ppłk. J.Modrzejewskiego w Jaśle, zawarło porozumienie partnerskie z Instytutem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w sprawie współdziałania przy realizacji projektów edukacyjnych i dydaktycznych na rzecz społeczności uczniowskiej i grona pedagogicznego oraz środowiska akademickiego.

Najważniejsze punkty porozumienia:

1. Strony postanawiają współpracować przy realizacji projektów edukacyjnych i dydaktycznych na rzecz społeczności uczniowskiej i grona pedagogicznego oraz środowiska akademickiego.

2. Partnerstwo obejmuje działania z zakresu dyscyplin naukowych: prawo, nauki o polityce i administracji, i ekonomia oraz takich kierunków studiów: prawo, administracja, ekonomia społeczna.

3. Współpraca obejmuje projekty lokalne, krajowe oraz zagraniczne.

Obowiązkiem Instytutu jest spotykanie się z uczniami min. dwa razy w ciągu roku akademickiego, w tym: prowadzenie warsztatów, spotkań, wykładów oraz uczestniczenie w ważnych uroczystościach i wydarzeniach z życia Szkoły (m.in. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, święto szkoły, festiwal nauki, dni otwarte). 
Obowiązkiem Instytutu jest także proponowanie nauczycielom zatrudnionym w Szkole oraz Dyrekcji Szkoły nieodpłatnego udziału w seminariach naukowych, wykładach z zakresu dyscyplin naukowych: prawo, nauki o polityce i administracji, i ekonomia.
Projekty i działania realizowane w ramach porozumienia mogą być podejmowane na terenie obu partnerskich instytucji: zarówno w Jaśle, jak i w Krakowie. 

W ramach zawartego porozumienia już 4 kwietnia w naszej Szkole odbędą się warsztaty: Kreowanie koncepcji biznesowej. 
Plan zajęć: 
Diagnoza cech przedsiębiorczych 
Źródła pomysłów na biznes
Kreowanie koncepcji biznesowych

Roman Lorens