III Powiatowy Konkurs Biologiczno – Ekologiczny

II LO w Jaśle już po raz trzeci organizuje Powiatowy Konkurs Biologiczno – Ekologiczny. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego. Celem konkursu jest stworzenie uczniom możliwości szerszego realizowania swoich zainteresowań biologicznych, promowanie zdrowego stylu życia, ekologii i ochrony przyrody.

Regulamin konkursu: pobierz