Spotkania z rodzicami – 11.04 – godz.16.00

Dzień dobry.

Informuję, że pomimo ogólnopolskiego strajku nauczycieli, 11 kwietnia o godzinie 16.00 odbędzie się zaplanowane spotkanie z rodzicami uczniów II LO. Na spotkaniu zostaną przekazane informacje dotyczące bieżących ocen i frekwencji uczniów, a dla rodziców uczniów klas maturalnych informacje o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

Strajkujący nauczyciele nie wezmą udziału w wywiadówce. Dane dla uczniów tych klas przedstawi dyrekcja szkoły:

Klasy pierwsze – sala 29
Klasy drugie – sala 28
Klasy trzecie – sala 25

Bieżące i przewidywane oceny są również dostępne w dzienniku elektronicznym.

Prosimy o regularne usprawiedliwianie nieobecności uczniów.

Stefan Juryś
Dyrektor II LO w Jaśle