III Powiatowy Konkurs Biologiczno – Ekologiczny

W dniu 5 kwietnia 2019 r. odbył się w naszej szkole etap powiatowy III Konkursu Biologiczno – Ekologicznego.
Celem konkursu było stworzenie uczniom możliwości szerszego realizowania swoich zainteresowań biologicznych, promowanie zdrowego stylu życia, ekologii i ochrony przyrody.

W konkursie wzięło udział 15 uczniów, którzy reprezentowali 1LO w Jaśle, 2LO w Jaśle, LO w Kołaczycach, ZS nr 3 w Jaśle, ZS nr 4 w Jaśle.

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, które zostały zakupione ze środków przyznanych w ramach dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych.

Wyniki konkursu:

1 miejsce – Kacper Urban – 2LO Jasło

2 miejsce – Karolina Wyżkiewicz – 2LO Jasło

3 miejsce – Arkadiusz Lenart – 2LO Jasło

wyróżnienie – Jakub Kolbusz – ZS nr 3 w Jaśle

Gratulacje