II miejsce Kacpra Budy w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej

dyplom

W miejskich eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów. Jeden z nich – Kacper Buda został laureatem, zdobywając drugie miejsce.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Służy popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu ruchu strażackiego.

Gratulujemy Kacprowi!